معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   مجید ستوده
    سمت:    رئیس بیمارستان
    مدرک تحصیلی:    دکترای تخصصی
    رشته تحصیلی:    بیماری های داخلی
    لینک رزومه و سوابق فردی:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    آدرس:     بیمارستان شفا،طبقه همکف،واحد ریاست
    ساعت ملاقات:    هماهنگی با منشی بصورت حضوری یا تلفنی
    داخلی:    7011