معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   مصطفی چترروز
    سمت:    مدیر بیمارستان
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    لینک رزومه و سوابق فردی:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    آدرس:     بیمارستان شفا،طبقه همکف،واحد ریاست
    ساعت ملاقات:    ساعت اداری تمام روزهای کاری
    داخلی:
    7011
.