معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  رقیه رحمانی حسن آباد
    سمت:   سرپرستار بخش اورژانس
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7091

معرفی اجمالی بخش اورژانس:
بخش اورژانس و تحت نظر بیمارستان شفا با به کارگیری 29 پرستار آقا و خانم با تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک و یک بهیار و همچنین بهره گیری از متخصصان مجرب در فیلدهای مختلف در سال 94 خدمت گزاری به همشهریان عزیز را آغاز نموده است.بخش اورژانس با دارا بودن 12 تخت فعال اورژانس و تحت نظر و 4 تخت اسکرین آماده ارائه خدمات می باشد.بعد از خدمت رسانی اولیه بیماران این بخش در کمتر از 6 ساعت تعیین تکلیف شده و درصورت بهبودی نسبی به ترخیص و در غیر این صورت به یکی از بخش های چندگانه منتقل می گردند.