معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  مریم رحمنی
    سمت:   سرپرستار بخش داخلی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7160

معرفی اجمالی بخش داخلی مردان و زنان:

بخش داخلی بیمارستان شفا با به کارگیری 16 پرستار خانم با تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک و همچنین بهره گیری از متخصصان مجرب در فیلدهای  داخلی و قلب و نورولوزی و روانپزشکی در سال 95 خدمت گزاری به همشهریان عزیز را آغاز نموده است.بخش داخلی  با دارا بودن 21 تخت فعال و 2 تخت مازاد(اکسترا) و ضریب اشغال تخت نزدیک به 80 درصد در ماه، با داشتن 2 بال و قسمت مجزا جهت بیماران خانم و آقا آماده ارائه خدمت می باشد .