معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  زهره شادکام
    سمت:   سرپرستار بخش زنان و زایمان
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    پرستاری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7201
 

معرفی اجمالی بخش زنان و زایمان:
بخش جراحی زنان و زایمان بیمارستان شفا دارای  5 اتاق بستری ویک اتاق ایزوله  مجهز به سرویس بهداشتی،اتاق شیردهی،اتاق واکسیناسیون،رختکن واتاق استراحت پرسنل می باشد و تعدادتختهای موجود در این بخش  16تخت فعال و 3 تخت اکسترا می باشد وهر اتاق مجهز به سرویس بهداشتی،یخچال و تلویزیون و صندلی همراه است.بیمارانی که در این بخش بستری می شوند عبارتند از:بستری کلیه مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین به همراه نوزاد سالم،کورتاژ،مادران باردار،دیابتی و هایپرامزیس،عفونت ادراری مول،PID،تورشن تخمدان،هیسترکتومی،سیستوسل ورکتوسل،حاملگی خارج از رحم می باشد.