معرفی
.
    نام و نام خانوادگی:  زهرا خوش زبان
    سمت:   مسئول اتاق عمل زایمان
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    مامائی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7118


معرفی اجمالی اتاق عمل زایمان:

بلوک زایمان بیمارستان شفا با 5 تخت بستری از خرداد ماه 95 راه اندازی گردیده است. در این بخش 3 متخصص زنان و 14 ماما  به صورت شبانه روزی مشغول به فعالیت می باشند . زایمان طبیعی در این بیمارستان رایگان می باشد.جهت توانمند سازی و افزایش آگاهی مادران باردار در زمینه زایمان طبیعی و انجام زایمان راحت و کم درد کلاس آمادگی زایمان در روزهای زوج  دایر می باشد . مادران باردار از ماه پنجم بارداری با حضور یک همراه ( ترجیحا همسر ) به صورت رایگان در این کلاسها شرکت می کنند .مادران باردار در هنگام زایمان می توانند با حضور همراه در بخش بستری شوند و از روشهای مختلف کاهش درد زایمان ( مانند ماساژ درمانی، آب درمانی و رایحه درمانی،بیدردی ناحیه ای مانند اسپاینال ) به انتخاب خود جهت کاهش درد زایمان استفاده نمایند.