معرفی
 
  نام و نام خانوادگی:   المیرا طاهرخانی
    سمت:    مسئول مرکز تصویربرداری
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    رادیوبوژی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7062

معرفی اجمالی واحد رادیولوژی:

این واحد با یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال مستقیم مارک  Shin young DMTnکه کل ایام هفته شیفت صبح ،عصر و شب تمامی بیماران را  به صورت 24 ساعته پوشش می دهد. در این واحد تمامی گرافی ها به استثنا گرافی های رنگی انجام می شود.در شیفت صبح سه کارشناس رادیولوژی  ، یک منشی و  در شیفت عصر و شب دو کارشناس رادیولوژی در مرکز حضور دارند.

معرفی اجمالی واحد سی تی اسکن:
این واحد با یک دستگاه سی تی اسکن مارک زیمنس 16 کل ایام هفته شیفت صبح و بیماران اورژانسی و بستری را به صورت 24 ساعته پوشش می دهد. در این واحد تمام سی تی اسکن های با تزریق و بدون تزریق و سی تی اسکن های  سه بعدی استثناء سی تی آنژیو ها انجام می گیرد.

معرفی اجمالی واحد سونوگرافی:

این واحد با یک دستگاه سونوگرافی مارک Samsung Medison SW80 در حال ارائه خدمت به بیماران و مددجویان می باشد،از سونوگرافی های رایج این مرکز می توان به انواع زیر اشاره کرد.
سونوگرافی شکم  ،  سونوگرافی لگن  ،  سونوگرافی حاملگی  ،  سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری  و  ...