معرفی
 
    نام و نام خانوادگی:   مینا صفری
    سمت:    مسئول آندوسکوپی/کلونوسکوپی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی
    رشته تحصیلی:    هوشبری
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   hoshsfa@qums.ac.ir
    داخلی:    7036

معرفی اجمالی واحد آندوسکوپی/کلونوسکوپی:
آندوسکوپی و کلونوسکوپی اقدامی تشخیصی جهت بررسی ملکرد دستگاه گوارش جهت رویت،نمونه برداری و ... به کار می رود.آمادگی های لازم برای بیمار عبارتند از NPO بودن بیمار به معنای خودداری از خوردن مواد غذایی و فقط نوشیدن،کسب رضایت آگاهانه از بیمار،برقراری راه وریدی مناسب،حضور همراه در کنار بیمار و ... می باشد.نوبت دهی آندوسکوپی و کلونوسکوپیبصورت حضوری از  شنبه تا دوشنبه در همان واحد واقع در طبقه همکف می باشد.