پزشکان متخصص
درمانگاه و کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان شفا در تخصص های ذیل آماده پذیرش بیماران محترم می باشد.
ردیف نوع تخصص نام پزشک ردیف نوع تخصص نام پزشک
1 متخصص ارتوپدی سرکار خانم دکتر سرخوش 10 متخصص داخلی سرکار خانم دکتر طباطبائی فر
2 متخصص ارتوپدی جناب آقای دکتر بیگمی 11 متخصص داخلی سرکار خانم دکتر میکانیکی
3 متخصص قلب و عروق سرکار خانم دکتر فاطمه رحمانی 12 متخصص روانپزشکی سرکار خانم دکتر حاج سیدجوادی
4 متخصص قلب و عروق سرکار خانم دکتر علیزاده 13 متخصص روانپزشکی سرکار خانم دکتر فرزانه خانشیر
5 متخصص گوش،حلق،بینی جناب آقای دکتر نقی رحمانی 14 متخصص جراحی عمومی جناب آقای دکتر حاجی زاده
6 متخصص گوش،حلق،بینی جناب آقای دکتر علائی الموتی 15 متخصص جراحی عمومی جناب آقای دکتر سیدطبائی
7 متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر مریم رحمانی 16 متخصص اطفال و نوزادان جناب آقای دکتر هاتفی
8 متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر فانی 17 متخصص مغز و اعصاب سرکار خانم دکتر نادری
9 متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر الهام رحمانی 18 --- ---