ارتقاء سلامت
تعریف ارتقاء سلامت
توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در نتيجه رعايت شيوه زندگي سالم مي باشد.هر گونه ترکیب و ابتکار طراحی شده بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، معنوی یا سازمانی که موجب تغییرات نگرش مثبت، رفتاری، محیطی یا اجتماعی جهت ارتقای سلامت مردم می شود.
دانلود فیلم های آموزشی
(راهنمایی:جهت دانلود روی آیکون دانلود کلیک راست نموده و Save Link As را انتخاب نمایید)

فیلم های آموزشی دیابت

 
تزریق انسولین انواع انسولین کارگاه دیابت دیابت نوع 2 دیابت و پا دیابت و رژیم دیابت و تغذیه
  
دیابتی ها چه بخورند
چه نخورند
معرفی انواع دیابت مرفی دیابت تفاوت انواه دیابت


فیلم های آموزشی سرطان
 
سرطان قسمت 1 سرطان قسمت 2 سرطان قسمت 3 سرطان قسمت 4 سرطان قسمت 5 سرطان قسمت 6 سرطان قسمت 7
  
سرطان قسمت 8 سرطان قسمت 9 سرطان قسمت 10 سرطان چیست


فیلم های آموزشی مضرات مصرف قند و نمک

 
مصرف قند مصرف نمک