آموزش به بیمار

آموزش به بیمار
آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی است که برای بیمار فراهم می شود تا تأثیری مثبت بر آگاهی، عملکرد و نگرش او در مراقبت از خود داشته باشد.امروزه آموزش به بیمار نه تنها یک مهارت بلکه یک مسؤلیت است و جزو نیازهای اساسی بیماران  و از مهمترین حقوق آنها محسوب می شود. بیماران نیاز دارند بدانند چه وقت ، چگونه وچرا باید شیوه زندگی خود را  تغییر دهند.درواقع سعی ما در آموزش به بیماران این است که آنها آنچه راباید انجام دهند اما نمیدانند چگونه انجام دهند را بیاموزیم.ما به آنها کمک می کنیم مهارت ها و تواناییهای خود را شناسایی کنند واز افرادی که می توانند آنها را در ارتقاء سطح سلامت یاری کنند بهره گیرند.این آموزش ها بر اساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند. این کار نیازمند تلاش گروهی تیم مراقبتی است و امروزه از مهمترین نقش های پرستاران و از اجزاء ضروری مراقبت های پرستاری محسوب می شود.

 

پمفلت آموزشی
پمفلت نوعی رسانه آموزشی است . معمولا در ابعاد کاغذ A4 تهیه میشود . و به طور معمول به سه قسمت تقسیم میگردد . این رسانه می تواند آموزشی و یا هشدار دهنده باشد .کم حجم بوده و برای مطالعه از حوصله شخص مطالعه کننده خارج نیست . پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع میشود . به عنوان یک یاد آورنده نکات مهم جلسه آموزشی عمل می کند.

موضوعات عمده مورد بررسی در این رسانه عبارت است از :  بیماریها،معرفی وسایل و روشها،رفتار های بهداشتی


دانلود پمفلت های آموزشی مهم

(راهنمایی:جهت دانلود روی آیکون دانلود کلیک راست نموده و Save Link As را انتخاب نمایید)

ادم حاد ریه اسهال،استفراغ  انسولین و تزریق اکو کاردیوگرافی کیسه صفرا تست ورزش تشنج
 
 
خودآزمایی سینه خونریزی گوارش زردی نوزاد سقط سکته مغزی عفونت ادراری اندام گچ گرفته
 
 
آسم اطفال آمادگی زایمان آمبولی ریه بیمار ضربه مغزی آنژین صدری آژیوگرافی آپاندکتومی