بیمارستان «شفا» تاکستان، رتبه نخست زایمان طبیعی استان قزوین را کسب کرد

1397/8/10 پنجشنبه

پس از برگزاری نشست کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز هفتم آبان 97 بیمارستان «شفا» تاکستان با شاخص 68.47 درصد زایمان طبیعی از کل زایمان‌های انجام شده در این بیمارستان، رتبه نخست زایمان طبیعی استان قزوین را کسب کرد.

مصطفی چترروز، مترون بیمارستان «شفا» تاکستان، دستیابی به این هدف مهم را نتیجه اقداماتی، نظیر: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت، آموزش و کمک به افزایش آگاهی مادران باردار در دوره قبل از زایمان، وجود متخصصان زنان و زایمان مجرب و متعهد، توانمندسازی ماماهای بیمارستان، برگزاری منظم نشست های کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان و اجرای دقیق مصوبات کمیته‌ برشمرد.

چترروز تصریح کرد که در کنار توجه به ترویج زایمان طبیعی، برای بهبود نقش مادری و خدمت به مادران شیرده، بهبود کیفیت مراقبت‌های زایمان طبیعی و توجه به حقوق مادر و نوزاد، اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفته و فعالیت‌های منظم و مثبتی در راستای دستیابی به لوح بیمارستان دوستدار مادر و کودک، در حال انجام است.

 
امتیاز دهی