اخبار
1399/12/17 يكشنبه
فیروزه نادری شالی، مترون بیمارستان شفا تاکستان شد
1399/12/13 چهارشنبه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بیمارستان شفا بازدید کرد
1399/12/13 چهارشنبه
واکسیناسیون کرونا در بیمارستان «شفا» تاکستان آغاز شد
1399/12/6 چهارشنبه
ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان «شفا» تاکستان آغاز شد
1399/12/4 دوشنبه
نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلسزیرساخت درمانی بیمارستان «شفا» باید تقویت شود
1399/12/3 يكشنبه
برنامه ترخیص مستقیم بیماران از بخش، در بیمارستان شفا تاکستان اجرایی می شود
1399/12/2 شنبه
مدیر بیمارستان شفای تاکستانمردم می توانند حامی اصلی کادر درمان باشند
1399/10/8 دوشنبه
انجمن خیّرین سلامت شهرستان تاکستان، به همّت بیمارستان «شفا» تشکیل شد
1399/10/8 دوشنبه
از ۶۳ پرستار برگزیده شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان قزوین قدردانی شد
1399/10/6 شنبه
تقدیر نماینده مردم در مجلس خبرگان از پرستاران بیمارستان «شفا» تاکستان
1399/9/26 چهارشنبه
تأثیر مثبت اعمال محدودیت ها در کاهش آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا
1399/9/19 چهارشنبه
پیگیر اجرای مصوبات بازدید معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم
1399/9/9 يكشنبه
سه انتصاب جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1399/7/30 چهارشنبه
دومین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان «شفا» تاکستان، مورد بهره برداری قرار گرفت
1399/5/25 شنبه
کلینیک مراقبت از زخم، در بیمارستان شفا تاکستان راه اندازی شد
1399/2/17 چهارشنبه
به مناسبت روز جهانی مامااز کارکنان مامایی بیمارستان شفا تاکستان تقدیر شد
1399/2/13 شنبه
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین :خیّرین، 100 میلیارد ریال به حوزه سلامت استالن قزوین برای مقابله با ویروس کرونا کمک کردند
1399/2/13 شنبه
استاندار قزوین :کادر بهداشت و درمان استان قزوین، در مقابله با ویروس کرونا، بی نظیر بودند
1399/2/7 يكشنبه
برای مقابله با بیماری کووید 19خیّرین، حدود سه میلیارد ریال به بیمارستان «شفا» تاکستان اهدا کردند
1398/12/17 شنبه
تیم های پزشکی استان قزوین، در آمادگی کامل برای مقابله با کرونا هستند
123>>>