اخبار

بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از بیمارستان «شفا» تاکستان

1397/10/11 سه‌شنبه

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز هشتم دی 1397 با حضور در بیمارستان شفا تاکستان، به شکل سرزده از این مرکز بازدید کرد.

در این بازدید که دکتر امیرمحمد کاظمی‌فر و دکتر محمدعلی معصومی‌فر، معاون درمان و جانشن معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رییس دانشگاه را همراهی می کردند، دکتر مهرام از نحوه انجام خدمت‌رسانی در بخش اورژانس، واحد رادیولوژی و کلینیک ویژه بیمارستان شفا بازدید کرد.

در پایان این بازدید، رییس دانشگاه ضمن گفتگو با مصطفی چترروز، سرپرست مدیریت بیمارستان شفا و مهندس عسگر شریف‌زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت -درمان شهرستان تاکستان در جریان فرایند اجرایی شدن نظام ارجاع در این مرکز قرار گرفت.

شایان ذکر است برنامه نظام ارجاع الکترونیک بیماران در حوزه درمان، از دهم دی 1397 در بیمارستان شفا به عنوان مرکز پایلوت این طرح در شهرستان تاکستان انجام می‌شود.

 

 
امتیاز دهی