اخبار

رتبه نخست استانی در گزارش بروز عفونت‌های بیمارستانی برای بیمارستان شفا تاکستان

1398/8/10 جمعه

مصطفی چترروز، مدیر بیمارستان «شفا» تاکستان گفت: بر اساس گزارش عملکرد برنامه مراقبت عفونت‌های بیمارستانی در استان قزوین در سال 97 که از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتشر شده است، بیمارستان شفا رتبه نخست " گزارش بروز عفونت‌های بیمارستانی " در استان قزوین را کسب کرده است.

چترروز با اذعان این که، کم گزارش دهی عفونت های بیمارستانی، موجب جلوگیری از انجام اقدامات اصلاحی متناسب با نوع عفونت می‌شود، گفت: مراکزی که میزان "بروز عفونت‌های بیمارستانی" بیشتری نسبت به میانگین کشوری گزارش کرده‌اند، داده‌های موثق‌تری دارند.

به گفته چترروز: با توجه به گزارش ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت، میانگین بروز عفونت‌های بیمارستانی در ایران، حدود 8.8 درصد برآورد شده است، در حالیکه این شاخص در بیمارستان شفا به میزان 9.13 درصد گزارش شده است.

چترروز در ادامه اظهار کرد: برنامه‌های موثر کنترل عفونت‌های مرتبط با خدمات مراقبت سلامت، ضمن این که انتشار این عفونت‌ها، مرگ و میر ناشی آن‌ها و مقاومت‌های میکروبی را کاهش می‌دهند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش اشغال تخت بستری و تحمیل هزینه‌های درمانی به بیماران داشته باشند.

 
امتیاز دهی