اخبار

برای مقابله با بیماری کووید 19

خیّرین، حدود سه میلیارد ریال به بیمارستان «شفا» تاکستان اهدا کردند

1399/2/7 يكشنبه

دکتر مجید ستوده، رییس بیمارستان «شفا» تاکستان، روز ششم اردیبهشت 1399 از کمک حدود سه میلیارد ریالی خیّرین به این مرکز درمانی برای مقابله با بیماری کووید 19 خبر داد.

دکتر ستوده با اشاره به جزئیات مشارکت خیّرین سلامت برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: مبلغ 748 میلیون ریال از این کمک‌ها، بصورت نقدی و مقدار دو میلیارد و 848 میلیون و 599 هزار ریال آن، بصورت غیرنقدی و از طریق خرید دارو، اقلام بهداشتی و وسائل حفاظت فردی به این مرکز اهدا شد.

دکتر ستوده با بیان اینکه مردم و نهادهای خصوصی، همپای دولت در حال کمک به مبارزه با شیوع این ویروس هستند، گفت: این مرکز از ابتدای شیوع بیماری کرونا، فعالیت چشمگیری در حوزه جذب و هدفمند کردن مشارکت خیّرین برای مقابله با ویروس کرونا انجام داده است.

 
امتیاز دهی