اخبار

از ۶۳ پرستار برگزیده شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان قزوین قدردانی شد

1399/10/8 دوشنبه

به گفته فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به مناسبت روز پرستار از ۶۳ پرستار نمونه شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان و هفت زوج پرستار قدردانی شد.

تیموری اظهار کرد که شیوع کرونا و لزوم رعایت الزامات بهداشتی و پرهیز از تجمعات، باعث شد تا آیین روز پرستار در سال 99 به شیوه ای متفاوت، در چندین بخش و در چند روز توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همکاری برخی دستگاه های استانی برگزار شود.

 
امتیاز دهی