اطلاعیه
اطلاعیه ثبت نام خزر آباد ساری آذر ماه
توضیحات برای ثبت نام مجموعه خزرآباد ساری(نیمه دوم آذر 97)
1.تاریخ دوره های دارای ظرفیت در آذر ماه بدین شرح است (مهلت ثبت نام تا 1 / 9 / 97 می باشد)
12 الی 15 آذر
15 الی 18 آذر
18 الی 21 آذر
27 الی 30 آذر
2.هزینه به ازای هر تخت شب 30 هزار تومان(یک نفر در طول دوره 90 هزار تومان)
3.در صورت شرایط بد آب و هوایی یا انصراف به دلایل دیگر و نبودن جایگزین ، وجه واریزی قابل عودت نیست.
شماره کارت جهت واریز به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت: 5041721026861634 می باشد.
4.حضور شخص کارمند در سفر الزامی است و همراه داشتن شناسنامه تمامی افراد، هنگام پذیرش در مجتمع الزامی
است. ضمنا ارسال تصویر حکم کارگزینی برای اداره رفاه وزراتخانه الزامی است.(بنابراین امکان معرفی کارکنان
شرکتی وجود ندارد)
5.پذیرش به صورت مجردی ممنوع می باشد و افراد باید حتماً نسبت خانوادگی داشته باشند. ضمناً هزینه ها با
احتساب صبحانه ، ناهار و شام است.
6.ظرفیت حداکثر 5 نفر است و امکان افزایش ظرفیت نیست. طول دوره قابل کاهش و افزایش نیست.
7.ورود بعداز ظهر روز اول با ناهار ساعت 12 و خروج صبح روز اعلام شده بعد از صبحانه ساعت 9
8.در صورت زیاد بودن متقاضی برای انتخاب کارکنان قرعه کشی کلی خواهد شد و اولویت با کارکنانی است که در
طول سال گذشته به مجموعه معرفی نشده باشند.
9.کارکنانی که برای معرفی انتخاب می شوند و با آنها تماس گرفته می شود باید سریعاً تصویر فرم تکمیل شده ثبت
نام که برای آنها ارسال خواهد شد ، فیش واریزی و حکم کارگزینی خود را برای امور رفاهی ارسال نمایند در غیر
اینصورت متقاضیان ذخیره جایگزین خواهند شد. اسامی همراهان و نسبت باید به صورت واضح و خوانا ذکر شود
 
امتیاز دهی