اطلاعیه
اطلاعیه ثبت نام خزر آباد ساری دی ماه
به اطلاع می رساند ، همکاران متقاضی استفاده از مجموعه خزرآباد ساری در دیماه سال 97 ، می توانند برای ثبت نام به سامانه خدمات رفاهی ، به آدرس http://refahi.qums.ac.ir مراجعه نمایید.

توضیحات برای ثبت نام مجموعه خزرآباد ساری - دیماه 97
1.در صورت شرایط بد آب و هوایی یا انصراف به دلایل دیگر و نبودن جایگزین ، وجه واریزی قابل عودت نیست.
2.مهلت ثبت نام تا 15 / 9 / 97 می باشد.
3.هزینه به ازای هر تخت شب 30 هزار تومان (یک نفر در طول دوره 90 هزار تومان)
4.شماره کارت جهت واریز به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت: 5041721026861634 می باشد.
5.ورود بعداز ظهر روز اول با ناهار ساعت 12 و خروج صبح روز اعلام شده بعد از صبحانه ساعت 9 است
6.کارکنانی که برای معرفی انتخاب می شوند و با آنها تماس گرفته می شود باید سریعاً تصویر فرم تکمیل شده ثبت
نام که برای آنها ارسال خواهد شد ، فیش واریزی و حکم کارگزینی خود را برای امور رفاهی ارسال نمایند.
7.در صورت زیاد بودن متقاضی ، قرعه کشی انجام می شود.
8.دوره های پذیرش به شرح ذیل است:
30 آذر الی 3 دی
3 الی 6 دی
6 الی 9 دی
9 الی 12 دی
12 الی 15 دی
15 الی 18 دی
18 الی 21 دی
21 الی 24 دی
24 الی 27 دی
27 الی 30 دی
 
امتیاز دهی