اطلاعیه
برنامه الویت بندی برگزاری جلسات اعتباربخشی
     با توجه به ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم از سوی وزارت متبوع و لزوم بررسی مجدد و استقرار استانداردهای ویرایش شده در سطح بیمارستان، به استحضار می رساند جلسات اعتباربخشی به صورت هفتگی روزهای دوشنبه و چهارشنبه  از ساعت  14 الی 18 در سالن جلسات دایر می گردد لذا واحدهای مربوطه با آمادگی قبلی شامل مستندات موجود به انضمام شماره نامه مستند، حضور یابند و با توجه به زمان 4 ساعته، مدیریت لازم را داشته باشند و قبل از ورود به جلسه صورتجلسه اسامی جهت اخذ امضا از حاضرین تنظیم شده باشد. 
 
امتیاز دهی