جلسه توسعه آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۵۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
۰۹:۳۰
تولید محتواهای الكترونیكی تصویری در مركز آموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۴۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 
۱۰:۰۳
تولید محتواهای الكترونیكی در مركزآموزش مجازی دانشگاه
کد خبر : ۱۶۲۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 
۰۰:۰۰
نشست كمیته دانشگاهی دانش پژوهی برگزار گردید
کد خبر : ۱۵۸۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
۰۰:۰۰

   


   


   6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0