• ساعت : ۱۰:۱۸:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۴۸۷۶
توسط رئیس مرکز بهداشت شهرستان قزوین
با پایش میدانی صنایع، اقدامات كنترلی و بهسازی كارخانجات، رصد شد

دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین و مهندس محمدرضا لامعی مدیرگروه سلامت محیط و کار این مرکز، روز 28 اردیبهشت 1401، پایش میدانی صنایع، اقدامات کنترلی و بهسازی کارخانجات در شهرستان را انجام دادند.

مهندس پورارجمند، کارشناس مسؤول بهداشت ‌حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان قزوین با گفتن این خبر، افزود: کنترل عوامل زیان آور محیط کار و استفاده از ظرفیت کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش خصوصی در این امر باعث ارتقای سطح سلامت شاغلان، کاهش بیماری ها و غیبت ناشی از کار و هزینه‌های مرتبط می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0