• ساعت : ۱۱:۳۲:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
نسبت به سال قبل
اهدای عضو در سال 1400، در استان قزوین، افزایش 83 درصدی داشته است

دکتر ابوالفضل ابراهیمی، مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از افزایش 83 درصدی اهدای عضو در این استان، در سال 1400 نسبت به سال 1399 خبر داد.

وی این موضوع را در نشست خبری ویژه روز اهدای عضو بیان کرد و افزود: تعداد اهدای عضو در سال 1400 در استان قزوین 11 مورد و در سال 99، شش مورد بوده است که نسبت به سال 99، افزایش 83 درصدی در سال 1400 دیده می شود. دکتر ابراهیمی افزود که میانگین سنی این افراد 40 سال بوده است.

در این نشست، دکتر ابراهیمی، بر فرهنگ سازی بیشتر این امرخداپسندانه، به منظور افزایش دواطلبان اهدای عضو، برای نجات جان افراد بیشتر، که نیاز به پیوند اعضا دارند، تاکید کرد.

یادآور می شود، نشست خبری ویژه روز اهدای عضو، با حضور سعید مظفری، رییس انجمن اهدای عضو استان قزوین و خبرنگاران رسانه ها، روز 28 اردیبهشت 1401 برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0